Modulaggregat - ZIZE

2.0 m³/s - 38.0 m³/s

Modulaggregat erbjuder en större flexibilitet för installation på tak eller i fläktrum.

Modulaggregat finns i två varianter beroende på specifikt behov:
- ZIZE-ia standardenheter för inom- eller utomhusutförande.
ZIZE-m skräddarsydda modullösningar.

Aggregaten levereras som moduler eller i delar från fabrik och monteras ihop på plats.
Vid platsmontage räcker det med dörrbredd >60 cm!

Brandfunktion för fläktar i drift kan väljas till, liksom batterier för eftervärme/-kyla.
Standard är prefabricerad styr men aggregaten kan även levereras utan styr med sk plintlösning. Kablage och givare är då monterade från fabrik för att underlätta och snabba på installation och driftsättning!

Väljer ni prefabricerad styr inkluderas vårt patenterade och energieffektiva program för avfrostning: ACDD.

Körning på aggregat gör ni antingen själva via vårt användarvänliga aggregatvalsprogram som laddas ned från vår hemsida - eller så kontaktar någon av oss så hjälper vi er!

Produktdetaljer

Värmeväxlare
Hjärtat i systemet är en korsströms plattvärmeväxlare i PolyCross med hög resistens mot smuts och ispartiklar och en temperaturverkningsgrad på 90 % vid normflöde.

Bypasspjäll
Alla aggregat är utrustade med bypasspjäll på både tilluften och frånluften för optimal reglering av värmeväxlingen.

EC-fläktar
Energieffektiva till- och frånluftsfläktar med den senaste EC-tekniken. Fläkthjul med hög verkningsgrad och låg ljudalstring.

Filter
Tilluftsfilter F7, och frånluftsfilter M5, ingår i alla enhetsaggregat.

Förbigångsspjäll
Aggregaten kan utrustas med förbigångsspjäll vid frånluftsfiltret för fläktar i drift vid brand.

Tillval
Avstängningsspjäll
Förbigångsspjäll (fläktar i drift)
Inspektionsfönster
Belysning
Vattenlås
Flödesvisning
Rostfri bottenplåt intagsdel
Tak för utomhusmontage
Termometer, kanal
Rökdetektor + kontrollenhet
Kyl- / värmebatterier
Shuntgrupp