ZIZE-t Enhetsaggregat för takutförande

0.3 m³/s - 1.8 m³/s

ZIZE-t sänks i normalfallet delvis ned i fastighetens yttertak.
Drift och underhåll sker via inspektionsluckor som är placerade i aggregatets sidor och front.
Placeringen av dessa inspektionsluckor är en vidareutveckling från tidigare versionens topplacerade huvöppning.

Aggregatet är utformat för att på ett estetiskt sätt passa in i fastighetens yttre.
 
ZIZE-t finns i 3 storlekar som konfigureras via aggregatvalsprogrammet.
Antingen gör ni detta själva eller så kontaktar ni oss så hjälper vi mer än gärna till med det!

Flödesområde för denna aggregattyp spänner från 0.3 till 1.8 m³/s.

ZIZE-t är arkitektens och ytoptimerarens favorit!


Bilden till vänster är från ett ROT-projekt i Sigtuna där ett antal takaggregat ur vår serie VSE-t installerades.
Genom att en del av aggregatet är placerat på vindsbjälklaget och bara en del sticker upp ur taket så blir den visuella påverkan minimerad jämfört med att placera ett helt aggregatet på tak.

Takaggregaten används både i ROT-projekt och vid nybyggnation.