Om oss

VoltAir System utvecklar, producerar, marknadsför och säljer luftbehandlingsaggregat till den nordiska fastighetsmarknaden. Med livscykelkostnad (LCC) som främsta ledord anpassas enskilda produkter och paketlösningar till varje specifikt projekt. Den för marknaden unika produktportföljen möjliggör positiv påverkan på LCC-kalkylen på flera sätt. VoltAir System’s koncept att fabriksmontera, leverera i moduler och platsmontera allt från mindre enhetsaggregat till stora centrala aggregat, möjliggör maximalt utnyttjande av ytor i byggnader. Att kunna utnyttja befintliga utrymmen i ROT-projekt eller minska byggnadsvolym ger stora vinster i en LCC-kalkyl.

Huvudkontoret är beläget i Gemla där centrala funktioner som ekonomi, HR och IT är lokaliserade. Försäljningskontor finns i Stockholm, Göteborg, Avesta, Nyland och Gemla. Vi är också representerade i Sverige av VT Gävle Dala och i Norge av VVS og Sprinkler. VoltAir System har två produktionsenheter, en i Torsby och en i Nyland. I produktionsenheterna finns produktutveckling, produktion och teknisk support. 


Affärsidé

VoltAir System AB utvecklar, tillverkar och säljer flexibla luftbehandlingsaggregat med fokus på bästa livscykelkostnad för den nordiska fastighetsmarknaden.

Vision

Vår vision är att leda den nordiska marknaden avseende objektsanpassad luftbehandling med fokus på bästa livscykelkostnad. Genom stort engagemang, tekniskt kunnande, innovativa lösningar och hög servicegrad skapar vi mervärde och långvariga partnerskap i en positiv anda.Vi gillar det vi gör och har roligt när vi gör det.

Ägare

Volution Group plc
  
Volution Group plc is a leading supplier of ventilation products with primary markets in the UK, the Nordics, Central Europe and Australasia. Their products are designed to enhance the customers' experience of ventilation by reducing energy consumption, improving air quality and design and making them easier to use.
The group operates through two divisions: the Ventilation Group, which primarily supplies ventilation products for residential and commercial construction applications in the UK, the Nordics, Central Europe and Australasia; and Torin-Sifan, which supplies motors, motorised impellers, fans and blowers to OEMs of heating and ventilation products for both residential and commercial construction applications worldwide.

More information can be found at www.volutiongroupplc.com