Ventappen Online

Ventappen ventapp online

Du har väl laddat ned Ventappen till din smartphone?

Allt du kan göra i Ventappen via din smartphone kan du även göra på datorn med Ventappen Online!

Dvs. beräkning av temperaturverkningsgrad, värme- och kyleffekt, flöde och hastighet, samt fläktlagarna och k-faktor beräkning.
Ventappen Online »

Aggregatvalsprogrammet

aggregat aggregatval aggregatberäkning beräkning

Nu är det ännu enklare att ta fram ett passande aggregat och få ut information som tekniska data, måttskisser, energi- och LCC-kalkyl samt valbara tillbehör.

Det användarvänliga aggregatvals-programmet är självinstruerande och tar snabbt fram den optimala modellen och storleken för just din fastighet.

Ladda ner »