Svenska Bostäder

"Svenska Bostäder arbetar kontinuerligt med att minska energiförbrukningen i fastighetsbeståndet. I Kvarteret Rio installerades för cirka ett år sedan sex aggregat av typen VoltAir System VSEi. Aggregaten är mycket tysta vilket ökar komforten för de boende. Installationen gjordes utan större ingrepp i fastigheten vilken är av stort värde för oss och våra hyresgäster."

Harald Liebler, Driftledare för energi, Svenska Bostäder AB