Enhetsaggregat - ZPAZE

0.1 m³/s - 5.2 m³/s

Enhetsaggregat för projekt där utrymme är begränsat.

Enhetsaggregaten finns i två varianter beroende på placering:
- ZPAZE MM - Motström plattvärmeväxlare i metall.
- ZPAZE MK - Korsströms plattvärmeväxlare i metall.

Aggregaten levereras monterade från fabrik eller som moduler för platsmontage.
 
Brandfunktion för fläktar i drift kan väljas till, liksom batterier för eftervärme/-kyla.
Standard är prefabricerad styr men aggregaten kan även levereras utan styr med sk plintlösning eller naket. Vid plintlösning är kablage och givare monterade från fabrik för att underlätta och snabba på installation och driftsättning!

Väljer ni prefabricerad styr inkluderas vårt patenterade och energieffektiva program för avfrostning: ACDD.

Körning på aggregat gör vi mer än gärna, så kontakta någon av oss så hjälper vi er!