ZIZE-S

Objektsanpassade inbyggnadsaggregat

Produktbeskrivning
VoltAir System har lång erfarenhet av objektanpassade inbyggnadsaggregat och är marknadsledande inom detta segment. ZIZE-S anpassas helt och hållet efter aktuellt objekt, de förutsättningar som är tillgängliga samt de prestandakrav som efterfrågas. Den modulärt konstruerade PolyCross® värmeväxlaren uppbyggd av kassetter kan anpassas till kortare/högre eller längre/lägre varianter allt för att få ut maximal temperaturåtervinning inom givna ytor. Dessutom objektsanpassas utformningen av aggregatelement, fläktdelar, filterdelar, batterier, styrutrustning med mera för att skapa en optimal lösning. Lösningarna konstrueras i CAD av vår erfarna Tekniska Supportavdelning från idé till verklighet där våra egna montörer tar vid och platsmonterar aggregaten.

Precis som övriga ZIZE-serier är även ZIZE-S utvecklad för bästa möjliga livscykelkostnad och driftsäkerhet. Hjärtat i aggregaten är vår egenutvecklade dubbla korsströmsvärmeväxlare PolyCross®. Vid balanserade luftflöden möjliggör värmeväxlaren en temperaturverkningsgrad upp till 95%. Dessutom minimeras behovet av avfrostning avsevärt tack vare värmeväxlarens storlek, växlarmaterialets låga ytråhet och hydrofoba egenskaper. Färre avfrostningar resulterar naturligtvis i lägre energianvändning. Värmeväxlarens storlek och volym innebär att luften strömmar laminärt genom växlaren i princip hela luftflödesområdet. Detta gör att temperaturåtervinningen fungerar mycket bra även vid mycket låga luftflöden vilket är optimalt för ett VAV- eller DCV-system. Fläktarna är baserade på EC-teknik och resultatet som helhet ger en mycket bra LCC-kalkyl och minimal miljöpåverkan.
Den platsmonterade lösningen medger intransport av material genom passager ända ner till 60 cm och takhöjder så låga som 190 cm. Utrymmen som med andra alternativa lösningar inte kan användas som teknikrum blir därmed tillgängliga. Inte ens permanenta hinder som exempelvis pelare i en källare hindrar ett ZIZE-S montage, vi integrerar helt enkelt pelarna i aggregatet. Att fullt ut kunna nyttja annars obrukbara ytor öppnar upp för andra mer attraktiva delar i byggnaden att utnyttjas till inkomstbringande uthyrningsbara ytor. Detta i kombination med hög verkningsgrad och låg SFPv ger en mycket stark livscykelkostnad.

Applikationer
Den dubbla korsströmsväxlaren har helt skilda luftströmmar och lämpar sig bra i alla typer av byggnader och i synnerhet där luktöverföring ej får förekomma
Funktioner & tillbehör
Förutom de självklara funktionerna som till- och frånluft, värmeväxling och filtrering finns ett antal funktioner att tillgå. Det är i princip bara fantasin som sätter begränsningarna.
• Luftkylning via batteri och eller indirekt evaporativ kyla (IndiEvap®)
• Luftvärmning via batteri
• Kylåtervinningsbatterier (frikyla via borrhål)
• Isoleringsmaterial i hölje (Valbart)
• Styrutrustning Climatix tryck- eller flödesstyrning
• Plintlösning exklusive styrutrustning men inklusive insatsmaterial (givare, ställdon, kablage…)
• Avfrostningsfunktion ACDD – En egenutvecklad styrfunktion som följer med vår styrutrustning Climatix (Valbar)
• Brandfunktion/förbigång filter – Spjäll som öppnas vid brand vilket ger frånluften fri passage förbi filtren
• Valfria filterlösningar
• Avstängningsspjäll
• Och mycket mer…

Dimensionering och konfiguration
Eftersom ZIZE-S aggregaten är objektsanpassade dimensioneras dessa individuellt av vår Tekniska Supportavdelning. Kontakta ditt närmaste försäljningskontor så hjälper dom dig att komma vidare.

Dokumentation
Relevant dokumentation för ZIZE-S serien hittar du här.

Produktdetaljer

Värmeväxlare
Hjärtat i systemet är en korsströms plattvärmeväxlare i PolyCross med hög resistens mot smuts och ispartiklar och en temperaturverkningsgrad upp till 95 % vid normflöde.

EC-fläktar
Energieffektiva till- och frånluftsfläktar med den senaste EC-tekniken används i den utsträckning som finns tillgängligt på marknaden.
Vid vissa installationer används med fördel dubbelsugande radialfläktar.

Bypasspjäll
Alla aggregat är utrustade med bypasspjäll på både tilluften och frånluften för optimal reglering av värmeväxlingen.

Filter
Tilluftsfilter ePM1 65% (F7), och frånluftsfilter ePM10 60% (F5) ingår i alla enhetsaggregat.