Om oss

VoltAir System som ägs av Volution Group utvecklar, producerar, marknadsför och säljer luftbehandlingsaggregat till den nordiska fastighetsmarknaden. Med livscykelkostnad (LCC) som främsta ledord anpassas enskilda produkter och paketlösningar till varje specifikt projekt. Den för marknaden unika produktportföljen möjliggör positiv påverkan för totalekonomin på flera sätt. VoltAir System’s koncept att fabriksmontera, leverera i moduler och platsmontera allt från mindre enhetsaggregat till stora centrala aggregat, möjliggör maximalt utnyttjande av ytor i byggnader. Att kunna utnyttja befintliga utrymmen i ROT-projekt eller minska byggnadsvolym ger stora vinster i en LCC-kalkyl.

Huvudkontoret är beläget i Växjö där centrala funktioner som ekonomi, HR och IT är lokaliserade. Försäljningskontor finns i Stockholm, Göteborg, Avesta, Nyland och Växjö. Vi är också representerade i Sverige av VT Gävle Dala och i Norge av VVS og Sprinkler. VoltAir System har två produktionsenheter, en i Torsby och en i Nyland.
I produktionsenheterna finns produktutveckling, produktion och teknisk support. Affärsidé

VoltAir System AB utvecklar, tillverkar och säljer flexibla luftbehandlingsaggregat med fokus på bästa livscykelkostnad för den nordiska fastighetsmarknaden.

Vision

Vår vision är att leda den nordiska marknaden avseende objektsanpassad luftbehandling med fokus på bästa livscykelkostnad. Genom stort engagemang, tekniskt kunnande, innovativa lösningar och hög servicegrad skapar vi mervärde och långvariga partnerskap i en positiv anda. Vi gillar det vi gör och har roligt när vi gör det.

Ägare

Volution Group plc

Volution Group är en ledande leverantör av ventilationsprodukter med Norden, Storbritannien, Centraleuropa och Australasia som primära marknader. Gruppen erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa produkter utvecklade för att möta kunders och slutanvändares behov. Volution Group drivs genom två divisioner; Ventilation Group och Torin-Sifan. Ventilation Group levererar i första hand ventilationsprodukter för bostäder och kommersiella byggnader i Norden, Storbritannien, Centraleuropa och Australasia. Torin-Sifan levererar motorer, motoriserade fläkthjul och fläktar inom värme och ventilation för bostäder och kommersiella byggnader över hela världen.

För mer information besök www.volutiongroupplc.com