Produktsortiment

Med marknadens bredaste sortiment av luftbehandlingsaggregat kan VoltAir System erbjuda produkter och kombinerade lösningar till de flesta typer av fastighetsobjekt. Sortimentet sträcker sig från små kompakta till stora centrala platsmonterade aggregat. Vi kan leverera luftflöden från 0,1 m3/s till i princip oändliga nivåer hela tiden med högeffektiv värmeåtervinning.

ZIZE-sortimentet

Alla produkter i ZIZE-sortimentet är utvecklade för lägsta möjliga livscykelkostnad (LCC). Hjärtat i produkterna är vår unika värmeväxlare PolyCross® vilket är en högeffektiv tvåstegs korsstömsväxlare som kan leverera upp till 95% temperaturverkningsgrad. Värmeväxlaren är också mer resistent mot påfrysning jämfört med traditionella alternativ vilket gör att avfrostningsbehovet är betydligt mindre. Färre avfrostningar innebär att värmeväxlarens höga verkningsgrad kan utnyttjas större del av året med lägre energianvändning som resultat. Få rörliga delar minskar behovet av service samtidigt som den höga servicevänligheten förenklar servicearbeten.

Med ZIZE-sortimentets flexibilitet ges stora möjligheter att effektivt använda ytor i byggnader där andra aggregat inte får plats eller passar in. Till och med svårutnyttjade utrymmen som källarplan med låga takhöjder och pelare kan nyttjas. Detta frigör ytor i mer attraktiva delar av byggnader som istället kan användas för att öka den uthyrningsbara ytan med större hyresintäkter som resultat. I nybyggnation kan till och med den totala byggnadsvolymen reduceras genom att i tidigt skede utforma ventilationslösningen baserat på en ZIZE-lösning.

Inbyggnadsaggregat - ZIZE-S

Inbyggnadsaggregaden designas utefter de ytor som finns att tillgå - bland annat med takhöjder ned till 1,90 m.
Aggregaten installeras ofta i miljöer där fastigheters ekonomiska yta optimeras. ZIZE-s finns för luftflöden mellan 2,0 m³/s och uppåt. ERP 2018.

Läs mer »

 
 
 
 
 

ZPAZE-sortimentet

Precis som namnet antyder består ZPAZE-sortimentet av kompakta luftbehandlingsaggregat med hög prestanda. Med värmeväxlare i olika varianter som roterande, motströms och batteri finns alltid en lösning tillgänglig till aktuellt behov. Alla värmeväxlare i ZPAZE-familjen är utförda av metall och noga utvalda i samarbete med branschledande samarbetspartners.

Aggregaten är robust konstruerade för att klara tuffa tag och säkerställa lång livslängd. De kompakta måtten och enkelt delbara modulerna förenklar hantering och intransporter vilket ger stora fördelar framförallt i ROT-projekt. Många alternativ avseende anslutningsvarianter och utföranden samt flexibel produktion medger en hög grad av objektanpassning. Detta ger goda möjligheter att skapa yteffektiva och kostnadseffektiva lösningar.

Med ZPAZE-familjens möjligheter och flexibilitet finns alltid en lösning nära till hands för de allra flesta typer av byggnader och verksamheter.

ZPAZE-R, -CF och -SD kan också levereras i utomhusutförande. Aggregaten förses då med ett skyddande tak av stålplåt med falsade skarvar. Integrerade uteluftsgaller och avluftshuv placerade på aggregatets långsida respektive gavel minimerar eventuell risk för kortslutning av avluft till uteluft. Korrosivitetsklass C4 eller C5 efter behov.


Enhetsaggregat med roterande VVX - ZPAZE-R

ZPAZE-R är en serie aggregat försedda med roterande värmeväxlare. Rotortekniken medger kompakta installationer med stor kapacitet avseende luftflöde kombinerat med hög verkningsgrad och låga SFPv värden. Luftflödesområdet sträcker sig mellan 0,5 till 8 m³/s. ERP 2018.

Läs mer »

Enhetsaggregat med motströms VVX - ZPAZE-CF

Precis som namnet antyder är ZPAZE-CF en serie enhetsaggregat med små byggmått. Det kompakta utförandet gör enheterna lättplacerade och enkla att hantera vid installationen. Aggregaten kan dessutom enkelt delas i moduler för att ytterligare förenkla intransporten. Luftflödesområde mellan 0,5 till 8,0 m³/s. ERP 2018.

Läs mer »

Kompaktaggregat - ZPAZE-matrix

ZPAZE-matrix är ett kompakt enhetsaggregat för små flöden avsett för installationer där ytan är begränsad och man behöver minsta möjliga aggregat. Aggregatet finns med både vertikala och horisontala anslutningar allt för
att underlätta installationen och spara plats. Luftflödesområde mellan 0,1 till 1,8 m³/s. ERP 2018.

Läs mer »

Enhetsaggregat ZPAZE-SD

ZPAZE-SD är ett envägsblåsande enhetsaggregat utan värmeväxlare. Det kan användas endera som tillufts- eller frånluftsaggregat. Med hjälp av aggregatvalsprogrammet ZPAZE Designer konfigureras enkelt storlek och utförande efter behov.
Aggregaten kan levereras i moduler eller som komplett enhet. Även kompletta enheter kan efter leverans enkelt delas i moduler för enklast möjliga intransport.

Läs mer »

ZYZTEM

Som komplement till vårt stora utbud av luftbehandlingsaggregat erbjuder vi även objektsanpassade konstruktioner och lösningar. Samlingsnamnet för dessa är ZYZTEM och innebär att vi i samarbete med våra kunder konstruerar platsmonterade teknikrum, kanaler, schakt, filterkammare med mera.

Gemensamt för ZYZTEM är att vi använder isolerade sandwich-paneler i olika utföranden. All CAD-design utförs av vår Tekniska Supportavdelning och montaget av våra erfarna montörer.

Läs mer »