ZPAZE-CF Enhetsaggregat med motströms värmeväxlare

För luftflöden från 0,5-8,0 m³/s

Produktbeskrivning
Precis som namnet antyder är ZPAZE-CF en serie enhetsaggregat med små byggmått. Det kompakta utförandet gör enheterna lättplacerade och enkla att hantera vid installationen. Aggregaten kan dessutom enkelt delas i moduler för att ytterligare förenkla intransporten. De små byggmåtten till trots levererar ZPAZE-CF hög prestanda i form av hög temperaturåtervinning och låg energianvändning vilket möjliggörs av högeffektiva motströmsvärmeväxlare samt fläktmotorer med EC-teknik. Med integrerad styrutrustning som standard levererar ZPAZE-CF en komplett lösning som är både kostnads- och energieffektiv.
Aggregaten kan levereras färdigmonterade från fabrik eller i moduler. De kompakta måtten lämpar sig extra bra i ROT-projekt. Panelerna är enkelt demonterbara och kanalanslutningar kan i efterhand skiftas mellan gavel och tak.

Applikationer
Motströmsvärmeväxlaren i ZPAZE-CF säkerställer separerade luftflöden vilket lämpar sig bra i de allra flesta applikationer men framförallt där luktöverföring inte får förekomma.

Exempel på lämpliga byggnadsobjekt:
• Bostäder
• Restauranger
• Sjukhus
• Kontor
• Skolor
• Hotell

ZPAZE-CF är i grundutförande anpassat till installationer inomhus med placering i fläktrum men kan också levereras i utomhusutförande.
Funktioner & tillbehör
Förutom de självklara funktionerna som till- och frånluft, värmeväxling och filtrering finns ett antal funktioner att tillgå.

Här följer några exempel:
• Integrerad styrutrustning Climatix (standard)
• Avfrostningsfunktion ACDD – En egenutvecklad styrfunktion som följer med vår styrutrustning Climatix (Valbar)
• Plintlösning eller andra alternativa styrutrustningar (valbart)
• Snabbkopplingar mellan aggregatdelar
• Kanalvändare (valbart)
• Tomdelar (valbart)
• Olika leveransutföranden
• Fläkt i drift – förbigång filter och/eller värmeväxlare
• Luftvärmare (vatten eller el)
• Luftkylare (vatten eller DX-kyla)
• Olika filterklasser
• Avstängningsspjäll
• Inspektionsfönster
• Belysning
• Och mycket mer…

Dimensionering och konfiguration
För att hitta den storlek som passar just dig och ditt projekt bäst använder du vårt användarvänliga aggregatvalsprogram som du kan ladda hem här. I programmet kan du välja till både funktioner och tillbehör efter behov.
Om du trots den stora flexibiliteten inte når ända fram till din ideallösning eller behöver hjälp – kontakta oss på VoltAir så hjälper vi till.

Dokumentation
Relevant dokumentation för ZPAZE-CF serien hittar du här.