WLXX Modulaggregat med dubbel korsströms värmeväxlare

För luftflöden från 0,2 till 8,0 m³/s

Produktbeskrivning
WLXX är ett moduluppbyggt aggregat försett med tvåstegs korsströmsvärmeväxlare. Moduluppbyggnaden medger stor flexibilitet avseende vilka funktioner man vill bestycka det med. Aggregaten är anpassade för den nordiska marknaden och har dubbla plattvärmeväxlare med hög verkningsgrad och minimal påfrysning. Konstruktionen medför att frånluften avfuktas i den varma växlaren innan den når den kallare växlaren och begränsar frostbildning. Helt skilda luftströmmar säkerställer att ingen luktåterföring uppstår. Automatisk avfrostning ingår som en funktion då styr och regler väljs med i leveransen.
WLXX kan levereras i moduler eller som komplett enhet. Även kompletta enheter kan efter leverans enkelt demonteras till moduler för att förenkla intransporten.

Applikationer
Tvåstegs korsströmsvärmeväxlare passar väl in i de flesta applikationer där krav på hög temperaturåtervinning och ingen luktöverföring är viktigt.

Exempel på lämpliga byggnadsobjekt:
• Flerbostadshus
• Sjukhus
• Hotell
• Kontor
• Restauranger

WLXX finns i utföranden för montage inomhus och utomhus. Aggregaten levereras i delat utförande och sammanfogas enkelt med invändiga klämmor och alla elkablar har snabbkopplingar för ett enkelt och snabbt montage.
Funktioner & tillbehör
Förutom de självklara funktionerna som till- och frånluft, värmeväxling och filtrering finns ett antal funktioner att tillgå.

Här följer några exempel:
• Integrerad styrutrustning
• Plintlösning eller andra alternativa styrutrustningar (valbart)
• Tomdelar (valbart)
• Olika leveransutföranden
• Fläkt i drift – förbigång filter och/eller värmeväxlare
• Luftvärmare (vatten eller el)
• Luftkylare (vatten eller DX-kyla)
• Olika filterklasser
• Avstängningsspjäll
• Inspektionsfönster
• Belysning
• Och mycket mer…

Dimensionering och konfiguration
För att hitta den storlek som passar just dig och ditt projekt bäst använder du vårt användarvänliga aggregatvalsprogram som du kan ladda hem här. I programmet kan du välja till både funktioner och tillbehör efter behov.
Om du trots den stora flexibiliteten inte når ända fram till din ideallösning eller behöver hjälp – kontakta oss på VoltAir så hjälper vi till.

Dokumentation
Relevant dokumentation för WLXX serien hittar du här.