WLB Modulaggregat med batterivärmeväxlare

För luftflöden från 0,2 till 11,0 m³/s

Produktbeskrivning
WLB är ett moduluppbyggt aggregat försett med batterivärmeväxlare. Moduluppbyggnaden medger stor flexibilitet avseende vilka funktioner man vill bestycka det med. Batterivärmeväxlare är normalt inte en lika effektiv metod för temperaturåtervinning som andra typer av värmeväxlare. Det finns dock andra fördelar som kan vara intressanta i olika typer av applikationer. En fördel är att man kan placera till- och frånluftsdelarna på olika platser i en byggnad. Energin transporteras då via rörledningar mellan de två delarna. Detta kan vara intressant då det inte finns utrymme för annan typ av aggregat. En annan fördel är att luftströmmarna ör 100% åtskilda utan risk för någon luktöverföring alls.
WLB kan levereras i moduler eller som komplett enhet. Även kompletta enheter kan efter leverans enkelt demonteras till moduler för att förenkla intransporten.

Applikationer
WLB används med fördel i applikationer där luktöverföring ej får förekomma och/eller då utrymme inte finns till andra typer av värmeväxlare.
WLB finns i utföranden för montage inomhus, utomhus eller med förlängning för kanalanslutning varmsida nedåt, genom yttertak. I det senare alternativet ingår en fundamentram som normalt levereras 2 veckor före aggregatet för att underlätta montaget.
Funktioner & tillbehör
Förutom de självklara funktionerna som till- och frånluft, värmeväxling och filtrering finns ett antal funktioner att tillgå.

Här följer några exempel:
• Integrerad styrutrustning
• Plintlösning eller andra alternativa styrutrustningar (valbart)
• Tomdelar (valbart)
• Olika leveransutföranden
• Fläkt i drift – förbigång filter och/eller värmeväxlare
• Luftvärmare (vatten eller el)
• Luftkylare (vatten eller DX-kyla)
• Olika filterklasser
• Avstängningsspjäll
• Inspektionsfönster
• Belysning
• Och mycket mer…

Dimensionering och konfiguration
För att hitta den storlek som passar just dig och ditt projekt bäst använder du vårt användarvänliga aggregatvalsprogram som du kan ladda hem här. I programmet kan du välja till både funktioner och tillbehör efter behov.
Om du trots den stora flexibiliteten inte når ända fram till din ideallösning eller behöver hjälp – kontakta oss på VoltAir så hjälper vi till.

Dokumentation
Relevant dokumentation för WLB serien hittar du här.