ZPAZE-SD Enhetsaggregat i envägsutförande

För luftflöden från 0,1 till 8,0 m3/s

Produktbeskrivning
ZPAZE-SD är ett envägsblåsande enhetsaggregat utan värmeväxlare som kan konfigureras som tillufts- eller frånluftsaggregat. Med ett stort urval av storlekar och tillbehör är det enkelt att designa och anpassa aggregaten till aktuella behov.
Genom möjligheten att leverera aggregatet i en komplett enhet eller uppdelat i moduler garanteras en enkel intransport och ett effektivt montage oavsett om det handlar om nybyggnation eller ROT-projekt. Även ett aggregat som levereras i en enhet kan enkelt delas upp i moduler på plats om så skulle behövas.
Applikationer
ZPAZE-SD används i applikationer där inget behov av värmeväxling föreligger.
Aggregaten finns i utföranden för montage inomhus, utomhus eller med förlängning för kanalanslutning varmsida nedåt, genom yttertak. I det senare alternativet ingår en fundamentram som normalt levereras 2 veckor före aggregatet för att underlätta montaget.

Funktioner & tillbehör
• Plintlösning eller andra alternativa styrutrustningar (valbart)
• Tomdelar (valbart)
• Olika leveransutföranden
• Fläkt i drift – förbigång filter och/eller värmeväxlare
• Luftvärmare (vatten eller el)
• Luftkylare (vatten eller DX-kyla)
• Olika filterklasser
• Avstängningsspjäll
• Inspektionsfönster
• Belysning
• Och mycket mer…

Dimensionering och konfiguration
För att hitta den storlek som passar just dig och ditt projekt bäst använder du vårt användarvänliga aggregatvalsprogram som du kan ladda hem här. I programmet kan du välja till både funktioner och tillbehör efter behov.
Om du trots den stora flexibiliteten inte når ända fram till din ideallösning eller behöver hjälp – kontakta oss på VoltAir så hjälper vi till.

Dokumentation
Relevant dokumentation för ZPAZE-SD serien hittar du här.