ZYZTEM

Objektsanpassade konstruktioner och lösningar

Produktbeskrivning
VoltAir har lång erfarenhet av att designa och producera objektanpassade konstruktioner inom luftbehandling. Längre tillbaka under varumärket Veremo och nu på senare tid VoltAir. Produktsegmentet ZYZTEM inkluderar många typer av lösningar till en stor variation applikationer. I många fall kompletteras våra platsmonterade luftbehandlingsaggregat med ZYZTEM i form av platsmonterade kanaler, kammare och schakt. Naturligtvis levererar vi också helt fristående platsmonterade konstruktioner som exempelvis fläktrum, teknikrum och filterkammare. Den gemensamma nämnaren i alla ZYZTEM är att de bygger på sandwichpaneler. Valet av paneler görs helt baserat på de förutsättningar och behov som finns för varje individuellt objekt där bland annat isoleringsmaterial, tjocklek, korrosionsklass, kulör och perforerat/operforerat hölje med mera bestäms.
Alla konstruktioner och lösningar designas i CAD av vår erfarna Tekniska Supportavdelning från idé till verklighet där våra egna montörer sedan tar vid och gör platsmontaget.

Applikationer
ZYZTEM anpassas helt efter behov och kan därför användas i de allra flesta applikationer.
Dimensionering och design
Eftersom ZYZTEM konstruktioner och lösningar är objektsanpassade designas dessa individuellt av vår Tekniska Supportavdelning. Kontakta ditt närmaste försäljningskontor så hjälper dom dig att komma vidare.

Dokumentation
Relevant dokumentation för ZYZTEM hittar du här.

Objektsanpassad platsmonterad filterkammare. 

 

Objektsanpassat platsmonterat ventilationsschakt.