ZIZE-sortimentet

Alla produkter i ZIZE-sortimentet är utvecklade för lägsta möjliga livscykelkostnad (LCC).
Hjärtat i produkterna är vår unika värmeväxlare PolyCross® vilket är en högeffektiv tvåstegs korsstömsväxlare som kan leverera upp till 95% temperaturverkningsgrad. Värmeväxlaren är också mer resistent mot påfrysning jämfört med traditionella alternativ vilket gör att avfrostningsbehovet är betydligt mindre. Färre avfrostningar innebär att värmeväxlarens höga verkningsgrad kan utnyttjas större del av året med lägre energianvändning som resultat. Få rörliga delar minskar behovet av service samtidigt som den höga servicevänligheten förenklar servicearbeten.

Läs mer om ZIZE-S här

Med ZIZE-sortimentets flexibilitet ges stora möjligheter att effektivt använda ytor i byggnader där andra aggregat inte får plats eller passar in. Till och med svårutnyttjade utrymmen som källarplan med låga takhöjder och pelare kan nyttjas. Detta frigör ytor i mer attraktiva delar av byggnader som istället kan användas för att öka den uthyrningsbara ytan med större hyresintäkter som resultat. I nybyggnation kan till och med den totala byggnadsvolymen reduceras genom att i tidigt skede utforma ventilationslösningen baserat på en ZIZE-lösning.
I ZIZE-familjen ingår allt från fabriksbyggda enhetsaggregat till platsmonterade centrala helt objektsanpassade aggregat.

Produktdetaljer

Värmeväxlare
Hjärtat i systemet är en korsströms plattvärmeväxlare i PolyCross med hög resistens mot smuts och ispartiklar och en temperaturverkningsgrad på 90 % vid normflöde.

Bypasspjäll
Alla aggregat är utrustade med bypasspjäll på både tilluften och frånluften för optimal reglering av värmeväxlingen.

EC-fläktar
Energieffektiva till- och frånluftsfläktar med den senaste EC-tekniken. Fläkthjul med hög verkningsgrad och låg ljudalstring.

Filter
Tilluftsfilter ePM1 65% (F7), och frånluftsfilter ePM10 60% (F5) ingår i alla enhetsaggregat.

Förbigångsspjäll
Aggregaten kan utrustas med förbigångsspjäll vid frånluftsfiltret för fläktar i drift vid brand.

Tillval
Avstängningsspjäll
Förbigångsspjäll (fläktar i drift)
Inspektionsfönster
Belysning
Vattenlås
Flödesvisning
Rostfri bottenplåt intagsdel
Tak för utomhusmontage
Termometer, kanal
Rökdetektor + kontrollenhet
Kyl- / värmebatterier
Shuntgrupp