ZPAZE

Precis som namnet antyder består ZPAZE-sortimentet av kompakta luftbehandlingsaggregat med hög prestanda. Med värmeväxlare i olika varianter som roterande, motströms, dubbla korsströms och batteri finns alltid en lösning tillgänglig till aktuellt behov. Alla värmeväxlare i ZPAZE-familjen är utförda av metall och noga utvalda i samarbete med branschledande samarbetspartners.

Aggregaten är robust konstruerade för att klara tuffa tag och säkerställa lång livslängd. De kompakta måtten och enkelt delbara modulerna förenklar hantering och intransporter vilket ger stora fördelar framförallt i ROT-projekt. Många alternativ avseende anslutningsvarianter och utföranden samt flexibel produktion medger en hög grad av objektanpassning. Detta ger goda möjligheter att skapa yteffektiva och kostnadseffektiva lösningar.

Med ZPAZE-familjens möjligheter och flexibilitet finns alltid en lösning nära till hands för de allra flesta typer av byggnader och verksamheter.

Läs mer om ZPAZE-R här
Läs mer om ZPAZE-CF här
Läs mer om ZPAZE-matrix här
Läs mer om ZPAZE-SD här